Kontakty

Centrála spoločnosti MERKUR SPIELO SK

Sídlo spoločnosti:
MERKUR SPIELO SK s.r.o.
Opavská 26
Bratislava, 831 01

Fakturačná adresa:
MERKUR SPIELO SK s.r.o.
Klincova 37/B
Bratislava, 821 08

IČO : 35 962 828
DIČ : 202 209 55 04
Bankové spojenie : UNI CREDIT BANK Slovakia a.s.
Číslo účtu 01371 530 18 / 1111 

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 38166/B

Telefon: +4212 65421440
Fax: +4212 65423331
mail: ADlapova@merkur-casino.com