Merkur Group

Vďaka svojim výherným automatom v najmodernejších zábavných centrách určuje MERKUR-SPIELOTHEK ako súčasť rodinného podniku skupiny Gauselmann na medzinárodnej úrovni so sídlom vo východovestfálskom Espelkampe trendy už viac ako 35 rokov.

Rozhodnutím vyrábať automaty začal Paul Gauselmann v roku 1957 písať príbeh úspechu, v ktorom vyučený revízor telekomunikácii začne popri zamestnaní inštalovať hudobne skrinky, no už v roku 1964 uskutoční krok k úplnej podnikateľskej samostatnosti a zamestná 15 spolupracovníkov.

Prvá herňa MERKUR-SPIELOTHEK bola otvorená v roku 1974 v dolnosaskom Delmenhorste. Kľúč k úspechu už od začiatku spočíval v ponuke produktov orientovaných na zákazníkov, nezameniteľnej atmosfére a predovšetkým v priateľských a kompetentných pracovníkoch.

Rok 1976 znamenal pre podnik Gauselmann míľník. V tomto roku dostal podnik povolenie na vývoj a výrobu prvého vlastného hracieho automatu, MERKUR B. Odvtedy podniky skupiny Gauselmann Gruppe vyrobili a predali viac ako 2 milióny zábavných hracích výherných a nevýherných automatov.

Paul Gauselmann položil v roku 1957 základný kameň podniku, ktorý za viac ako 50 rokov vyrástol na medzinárodný koncern. Už niekoľko desaťročí je symbol slnka Merkur obchodnou značkou skupiny Gauselmann Gruppe a garantom pre najmodernejšiu zábavu vo voľnom čase na najvyššej úrovni, na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni.

Nezlomná inovačná sila Paula Gauselmanna, v kombinácii s vestfálskymi cnosťami, ako usilovnosťou, spoľahlivosťou a schopnosťou odlišovať dôležite od menej dôležitého, urobili zo symbolu slnka Merkur najobľúbenejší symbol šťastia v Nemecku a za jeho hranicami.

Za svoju sociálnu, kultúrnu a spoločenskú angažovanost bol Paul Gauselmann v roku 1993 vyznamenaný Spolkovým krížom za zásluhy, približne o desať rokov neskôr krížom za zásluhy 1. triedy rádu za zásluhy Spolkovej Republiky Nemecko. Mestá Espelkamp a Lübbecke mu pri oslave 70. narodenín udelili čestné občianstvo.

Spolu so synmi Michaelom, ktorý sa zameriava predovšetkým na medzinárodný obchod, a Arminom, ktorý riadi personalistiku, obchod s nehnuteľnosťami, nadáciu a múzeum, riadi Paul Gauselmann podnik, ktorý sa už skoro dve desaťročia venuje dôslednej internacionalizácii.

MERKUR-SPIELOTHEK vlastní v Nemecku 200 herní a je vedúcim poskytovateľom služieb v moderných zábavných centrách a vďaka neustále novým dizajnérskym koncepciám, veľkolepým aranžmá prináša stále nové a nové trendy.

V ostatných európskych krajinách prevádzkuje firma Merkur-Casino, sesterská firma MERKUR-SPIELOTHEK, približne 75 zábavných centier so symbolom slnka Merkur. Aj tu sa zvláštny dôraz kladie na kvalitnú atmosféru, prvotriedne produkty, ako aj priateľský a kompetentný servis zo strany zamestnancov.

Viac informácií: www.merkur-casino.com