Prevencia závislosti

Oblasť hazardu patrí k zábavnej a relaxačnej časti života. Väčšina ľudí si zábavu v herniach dokáže užiť. Veľké percento dospelých hrá úplne bezstarostne bez akýchkoľvek rizík či problémov. Sú ale prípady, kedy sa hra dostane do fázy závislosti a hráč stratí kontrolu nad svojim uvažovaním. V tomto prípade je radosť a potešenie z hry preč, jedinec se môže dostať do ťažkých životných situácií. MERKUR SPIELO SK s.r.o., preto, ako významná a seriózna mezinárodná spoločnosť, robí všetko preto, aby k podobným prípadom v jej herniach nedochádzalo.

Vo svojich prevádzkach si, prostredníctvom svojho špeciálne vyškoleného personálu,  všíma náznaky akéhokoľvek rizikového správania sa u hráčov a snaží sa im predchádzať.

Pre spoločnosť MERKUR SPIELO, je najdôležitejšia spokojnosť klienta, preto neustále zvyšuje nielen kvalitu zákazníckeho servisu ale aj prevenciu prípadného rizikového správania sa hráčov.

Ak sa u vás, alebo u vašich blízkych, aj napriek našim snahám, objaví prípad vznikajúcej alebo rozvinutej závislosti na hre, obráťte sa prosím čo najskôr na linku pomoci pre problémy

s hraním 0800 800 900.  Toto je bezplatné telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej pomoci, ktorá pôsobí v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových i nelátkových závislostí.

Prevádzkuje Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2, 827 99 Bratislava.